Informujemy P.T. Czytelników, że od 07 maja 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/20 z dnia 06 maja 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Biblioteka wznawia działalność

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy informuje P.T. Czytelników, że od 07 maja 2020 r. wznawia swoją działalność, umożliwiając wypożyczanie i zwrot książek.
Termin zwrotu wypożyczonych książek został przedłużony do 15 czerwca 2020 r.
Od 11 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. zostało wstrzymane naliczanie regulaminowych kar za nieterminowy zwrot książek. - zobacz więcej

 

Bezpieczeństwo epidemiczne w bibliotekach

Biblioteka Narodowa opublikowała zalecenia dotyczące traktowania wypożyczonych egzemplarzy po odwołaniu stanu epidemii w Polsce i wznowieniu pracy bibliotek. Obecnie Biblioteki nie mogą prowadzić czytelń oraz wypożyczalni, w tym przyjmować wypożyczonych egzemplarzy. - zobacz więcej

 

Historical Abstracts with Full Text.

Informujemy P.T. Czytelników, że w ramach platformy EBSCO Biblioteka otrzymała dostęp testowy do bazy z zakresu nauk historycznych - Historical Abstracts with Full Text - zobacz więcej

 

Ibuk Libra

Biblioteka zachęca P.T. Czytelników do korzystania z książek w ramach czytelni internetowej Ibuk Libra - zobacz więcej

 

 

NASBI 2020-2021

Informujemy P.T. Czytelników, że Biblioteka w ramach platformy NASBI udostępnia publikacje z zakresu informatyki - zobacz więcej

 

Open Access

Informujemy P.T. Czytelników, że w zakładce E-Zbiory, Biblioteka udostępniła zasoby Open Access. W ramach Open Access każdy użytkownik sieci otrzymuje wolny, trwały, powszechny i natychmiastowy dostęp do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych. - zobacz więcej

 

Oprogramowanie komputerowe

Informujemy P.T. Czytelników o możliwości korzystania na terenie Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy ze specjalistycznych oprogramowań komputerowych*. - zobacz więcej

 

Prezent od IBUK LIBRA

W czerwcu IBUK Libra prezentuje książkę Piotra Karczyńskiego Dawno temu na Dzikim Zachodzie - zobacz więcej

 

 

 

Nowe Kody do NASBI

Informujemy P.T. Czytelników, że w Wypożyczalni (budynek C, sala 011), Czytelni Naukowej Nr 2  (budynek C, sala 17) oraz Czytelni Czasopism (budynek C, sala 4) są wydawane kody do platformy NASBI na okres 24.03.2020-25.03.2021. - zobacz więcej

 

Wrzutnie

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zakupiła dwie wrzutnie książek (całodobowe urządzenia samodzielnego zwrotu książek). Jedna znajduje się w Budynku C, przy szatni obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia do budynku C). Wrzutnie umożliwiają zwrot książek o każdej porze. Zainstalowano je z myślą o wygodzie czytelników, którzy nie mają czasu, by oddać książki przy ladzie bibliotecznej.
Zachęcamy do korzystania z nowej opcji po uprzednim zapoznaniu się z zasadami korzystania z wrzutni.