ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI W OKRESIE WAKACYJNYM

Przeniesienie księgozbioru z Czytelni Naukowej Nr 3

Informujemy P.T. Czytelników, że w związku z trwającym remontem dachu na budynku A, księgozbiór z Czytelni Naukowej Nr 3 został przeniesiony do budynku C- zobacz więcej

 

Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów

Dnia 31.07.2019 r. MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji - zobacz więcej

Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy P.T. Czytelników, że w związku z przeprowadzką, w okresie  wakacyjnym Biblioteka będzie czynna wg następującego harmonogramu - zobacz więcej

 

Prezent od IBUK LIBRA

Informujemy P.T. Czytelników, że w sierpniu prezentem od IBUK Libra zostaje książka W pogoni za miłością autorstwa Sabine Heinrich - zobacz więcej

 

 

 

Nowe Kody do NASBI

Informujemy P.T. Czytelników, że w Wypożyczalni (bud. C, s. 011) oraz w Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej (bud. A, s. 366) są wydawane kody do platformy NASBI na okres 25.03.2019-24.03.2020. - zobacz więcej

System Informacji Prawnej LEX

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy informuje, że na stanowiskach komputerowych znajdujących się na terenie Biblioteki udostępniany jest - zobacz więcej

 

 

Nowości Wydawnicze

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem nowości wydawniczych zakupionych do Biblioteki - zobacz więcej

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

W związku z Zarządzeniem nr 37/2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego, wprowadza się obowiązek przekazywania do Biblioteki publikacji i monografii, których autorami są nauczyciele akademiccy Uczelni, celem ich zarejestrowania w Bazie Dorobku Naukowego PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Autor powinien przedłożyć wykaz artykułów i monografii naukowych opublikowanych w danym roku w terminie do 30 stycznia następnego roku.

Ponadto zobowiązuje się autorów publikacji i monografii do zgłaszania informacji o swoich publikacjach i monografiach wraz z odpowiednimi dokumentami (Dokumenty do pobrania), które należy dostarczyć do pracownika Biblioteki prowadzącego sprawy bibliografii naukowej (Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej - p. 366, bud. A) w formie wydruku komputerowego z własnoręcznym podpisem oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzenowane monografie naukowe.

wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wykaz obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

Dnia 31.07.2019 r. MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów:

[PDF]

Jakie czasopisma wchodzą w skład nowego wykazu?

  1. Czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowych bazach:
  2. Scopus
  3. Web of Science (Core Collection): SCIE, SSCI, Arts & Humanities Citation Index,  ESCI,
  4. Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).
  5. Czasopisma naukowe  ujęte  w międzynarodowej bazie ERIH+, ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne (dziedzina nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych).
  6. czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który obejmuje 484 polskich czasopism.