Informujemy P.T. Czytelników, że w Bibliotece dostępne są nowe PIN-kody do czytelni online Ibuk Libra na rok akademicki 2019/2020

Multiwyszukiwarka EDS

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawdowej im. Witelona w Legnicy zaprasza do testowania Multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Solution) - zobacz więcej

Wrzutnie

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zakupiła dwie wrzutnie książek (całodobowe urządzenia samodzielnego zwrotu książek). Jedna znajduje się w Budynku C, przy szatni obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia do budynku C). Wrzutnie umożliwiają zwrot książek o każdej porze. Zainstalowano je z myślą o wygodzie czytelników, którzy nie mają czasu, by oddać książki przy ladzie bibliotecznej.
Zachęcamy do korzystania z nowej opcji po uprzednim zapoznaniu się z zasadami korzystania z wrzutni.

Przeniesienie księgozbioru z Czytelni Naukowej Nr 3

Informujemy P.T. Czytelników, że w związku z trwającym remontem dachu budynku A, księgozbiór z Czytelni Naukowej Nr 3 został przeniesiony do budynku C. - zobacz więcej

 

Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów

Dnia 31.07.2019 r. MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych.W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji. - zobacz więcej

 

Prezent od IBUK LIBRA

Na początku roku akademickiego IBUK Libra poleca PREZENT "Kultura akademicka. Koniec utopii?" prof. Łukasza Sułkowskiego. - zobacz więcej

 

 

Nowe Kody do NASBI

Informujemy P.T. Czytelników, że w Wypożyczalni (budynek C, sala 011), Czytelni Naukowej Nr 2  (budynek C, sala 17) oraz Czytelni Czasopism (budynek C, sala 4) są wydawane kody do platformy NASBI na okres 25.03.2019-24.03.2020. - zobacz więcej

Nowości Wydawnicze

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem nowości wydawniczych zakupionych do Biblioteki. - zobacz więcej