Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Biblioteka zachęca P.T. Czytelników do korzystania z książek w ramach czytelni internetowej Ibuk Libra. Obecnie dostępnych jest ponad 3 395 pozycji i ich liczba jest systematycznie zwiększana.

Wykaz wybranych tytułów podręczników dostępnych w ramach czytelni internetowej IBUK Libra

Wykaz tytułów publikacji wydawnictwa Imprint dostępnych w ramach czytelni internetowej IBUK Libra

WAŻNE

Używając specjalnych kodów-PIN istnieje możliwość korzystania z publikacji dostępnych w Ibuk Libra poza campusem.
Kody-PIN wydawane są Czytelnikom posiadającym konto w Bibliotece.
Kody-PIN są ważne przez rok akademicki i tracą ważność 04 października.

W sprawie uzyskania nowych kodów- PIN należy zgłaszać się do:

1) Wypożyczalni (budynek C, sala 011);
2) Czytelni Naukowej Nr 1/Czytelni Czasopism (budynek C, sala 4);
3) Czytelni Naukowej Nr 2 (budynek C, sala 17);
4) Czytelni Naukowa Nr 3/Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej (budynek A, sala 366).

Kody-PIN do czytelni internetowej IBUK Libra będą także wysyłane drogą mailową na prośbę Czytelników posiadających konto w Bibliotece.

Prosimy o kontakt
e-mail: biblioteka@collegiumwitelona.pl

telefon:
Wypożyczalnia: 76 723 23 76
Czytelnia Naukowa Nr 3: 76 723 21 27