Informujemy P.T. Czytelników, że w Bibliotece dostępne są nowe PIN-kody do czytelni online Ibuk Libra na rok akademicki 2019/2020

Szanowni P.T. Czytelnicy


Zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prosimy o zwrot książek, czasopism i płyt oraz sprawdzenie swojego konta czytelniczego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 roku. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wypożyczania książek w miesiącach wakacyjnych.
Harmonogram pracy Biblioteki jest dostępny na stronie WWW oraz wywieszony we wszystkich agendach.
Zapraszamy do korzystania z Czytelni i Wypożyczalni w czasie wakacji.