ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYKAZEM NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZAKUPIONYCH DO BIBLIOTEKI

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW

Uprzejmie informujemy o obowiązku przekazywania do Biblioteki publikacji i monografii, których autorami są nauczyciele akademiccy Uczelni - zobacz więcej

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem nowości wydawniczych zakupionych do Biblioteki w listopadzie i grudniu 2018 r. - zobacz więcej

 

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW W SOBOTY

informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni Naukowej Nr 3 - zobacz więcej