Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Informacje o zbiorach

Biblioteka stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni o zadaniach dydaktycznych i usługowych. Podstawowy księgozbiór znajdujący się w Bibliotece jest gromadzony i opracowywany w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką PROLIB.

Biblioteka zgromadziła ponad 89 000 woluminów w języku polskim i językach obcych, prenumeruje 67 tytułów czasopism w wersji drukowanej i 15 tytułów w wersji elektronicznej w roku 2022. W swoich zbiorach posiada ponad 2 850 jednostek zbiorów specjalnych, 49 zdigitalizowanych publikacji uczelnianych oraz dostęp do ponad 4 000 książek elektronicznych.

Księgozbiór Biblioteki ma charakter naukowy. Biblioteka gromadzi księgozbiór z wielu dyscyplin wiedzy - zgodnie z programem studiów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Pozyskiwanie zbiorów bibliotecznych odbywa się poprzez: kupno, wymianę oraz dary.

Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów wynikają z jej funkcji jako biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych.

O zbiorach Biblioteki informuje katalog biblioteczny Integro.