Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

*e-czasopisma bez autoryzacji

E-czasopisma

Dostęp do Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dowolnego komputera w sieci IP PWSZ im. Witelona w Legnicy lub komputera o zewnętrznym IP (np. z domu).

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Dostęp e-czasopism z dowolnego komputera w sieci IP Collegium Witelona Uczelnia Państwowa lub komputera o zewnętrznym IP (np. z domu).

Biuletyn. Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej

Biuletyn Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP

Chirurgia Polska

Czasopisma (z zakresu: pedagogiki, psychologii, sosjologii)

Czasopisma Pedagogiczne

Czasopismo Psychologiczne

Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo

Cybersecurity and Law

Diabetologia Praktyczna

Dziecko Krzywdzone

Dzieje Najnowsze

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Edukacja Zawodowa i Ustawiczna

Elektronika Praktyczna

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii

Eunomia

Folia Bibliologica

Głos Prawnika

Herbalism

Hospicjum to też Życie

Hygeia public health

International Journal of Contemporary Management

Języki Obce w Szkole

Konińskie Studia Językowe

Kontrola Państwowa

Krakowskie Studia Historii Konstytucji i Prawa

Kultura i Społeczeństwo

Kultura Współczesna

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

Kwartalnik Prawa Publicznego

Lingua Legis

Magazyn PKUconnect

Media Społecznościowe

MercedesME

Miesięcznik Makroekonomiczny

Na Szlaku

Nauczyciel i Szkoła

Organizacja i Kierowanie

Palestra

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

Polish Journal of Cosmetology

Polityka i Społeczeństwo

Praca Socjalna

Prawo i Medycyna

Prawo w Działaniu

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Problemy Pielęgniarstwa

Problemy Profesjologii

Problemy Wczesnej Edukacji

Problemy Higieny i Epidemiologii

Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Biblioterapeutyczny

Przegląd Biblioteczny

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Przegląd Socjologiczny

Przegląd Uniwersytecki

Studia Filologiczne PWSZ w Raciborzu

Studia Medioznawcze

Studia Paedagogica Ignatiana

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Studies in Global Ethics and Global Education

Szkoła Specjalna

Sztuka Leczenia

Środkowo Europejskie Studia Polityczne

Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych

W Cieniu Czepka

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
Edukacja-Zdrowie-Społeczeństwo

Zielona Planeta

Życie Uniwersyteckie

E-czasopisma wydawnictwa Via Medica (nauki medyczne)

E-czasopisma wydawnictwa Termedia (nauki medyczne)

E-czasopisma wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (nauki medyczne)

E-czasopisma Czytelnia Czasopism Polskiej Akademii Nauk (nauki społeczne i humanistyczne, nuki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne).

E-czasopisma Akademicka Platforma Czasopism obejmuje ponad 80 tytułów czasopism (lista czasopism) z takich dziedin tematycznych jak: nauki humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne).

Portal Czasopism Naukowych

BAZTECH
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism, zeszytów naukowych wydawanych przez 20 bibliotek akademickich i ośrodków "inte", materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw.

Czasopisma kulturalne w Polsce
Zbiór linków do polskich czasopism kulturalnych. Możliwość przeszukiwania według indeksów: częstotliwości ukazywania się, tematycznego, medium.

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
Organizacja wydawców, agencji reklamowych i ogłoszeniodawców zajmująca się zbieraniem i weryfikowaniem informacji o wysokości nakładu i dystrybucji prasy. Informacje o ZKDP, władze, regulamin i wyniki kontroli, statut, aktualności.

ticTOCs Journal Tables of Contents
Spisy treści z bieżących numerów 31,001 czasopism naukowych z różnych dziedzin wiedzy.

Lista Filadelfijska
Lista czasopism naukowych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej

Religious Studies web guide
Zbiór linków elektronicznych wersji pism o tematyce religijnej z całego świata.

Royal Society of Chemistry Journals
Wolny dostęp do kilkudziesięciu czasopism o tematyce chemicznej ze strony Royal Society of Chemistry.

Journals Published by the American Mathematical Society
Wolny dostep do ośmiu czasopim z zakresu matematyki Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Wolny dostęp do kilkuset czasopism z wielu dziedzin nauki (nauki ścisłe i humanistyczne).

Google News Archive
Oferta dostępu do elektronicznych wersji archiwalnych numerów czasopism.

The Nineteenth-Century Serials Edition
Oferta dostępu do elektronicznych wersji sześciu 19-wiecznych czasopism angielskich.

arXiv.org
Wolny dostęp do elektronicznych czasopism z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, biologi kwantytatywnej, kwantytatywnych finansów oraz statystyki.

Public Library of Science
Wolny dostęp do elektronicznych źródeł z zakresu medycyny.

JURN
Wolny dostęp do ponad 2000 elektronicznych czasopism z zakresu nauk humanistycznych.

HAL (Hyper Articles en Ligne)
Archiwum zawiera głównie (lecz nie tylko) artykuły autorów francuskich, pracujących we Francji, artykuły z czasopism wydawanych we Francji etc.

Jove
Pierwsze na świecie czasopismo typu peer-review zawierające materiał wideo. Część materiałów jest dostępna na zasadzie Open Access.

Czasopisma naukowe i fachowe z zakresu inib w wolnym dostępie
Podstrona na blogu Methodology and Philosophy of LIS (Information Science) zawierająca zestaw linków do polskich i zagranicznych czasopism dostępnych na zasadach Open Access. Podstrona archiwalna.

Encyklopedie

Artcyclopedia

Encyclopaedia of the Orient

Encyclopedia Britannica

Encyclopedia Mythica

Encyclopedia of Western signs and ideograms

Encyklopedia Internautica

Encyklopedia PWN

Infoplease.com - Columbia Encyclopedia

Encyclopaedia Metallum

The Internet Encyclopedia of Philosophy

Medical Encyclopedia

Wikipedia - Wolna Encyklopedia

Powszechna Encyklopedia Filozofii

Encyclopedia Smithsonian

Semiotics Encyclopedia Online

Słowniki

Słownik języka polskiego PWN

Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu

yourDictionary.com

Słownik ponad 151 000 skrótów, akronimów, inicjałów angielskich

English-Polish Dictionary

Ling.pl

Leksyka.pl

Słownik obiektowości

Gwara - Internetowy Słownik Języka Śląskiego
Zawiera również wersję angielską.

Archaizmy - Słownik Staropolski
Ponad 3 tys. haseł dotyczących słownictwa używanego w języku staropolskim.

Brewer's Dictionary of Phrase and Fable
Słownik angielski.

Online Etymology Dictionary

Miejski słownik slangu i mowy potocznej

LanguageGuide.org
Zbiory wyszukiwarek i katalogów stron

Search Engine Colossus
Linki do wyszukiwarek w krajach na całym świecie.