Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Czytelnia Czasopism

Czytelnia Czasopism (budynek C, sala 4) ma charakter otwarty.
Zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w Czytelni).
Czytelnia Czasopism znajduje się w pomieszczeniu Czytelni Naukowej Nr 1.
Wolny dostęp do półek ułatwia czytelnikom dotarcie do wybranego czasopisma. 
Przy stanowiskach komputerowych można uzyskać dostęp do elektronicznych wydań czasopism.
Gromadzimy czasopisma z zakresu następujących dziedzin: nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz tygodniki o tematyce popularno-naukowej, społeczno-kulturalnej, społeczno-politycznej i dzienniki.
Istnieje możliwość skorzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni poza jej godzinami otwarcia (środa, sobota oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:00) w Wypożyczalni.

Czasopisma można zamawiać:

- mailowo: biblioteka@collegiumwitelona.pl lub
- telefonicznie: 76 723-23-73, 76 723-23-74.

W roku 2022 Biblioteka prenumeruje 69 tytułów czasopism w wersji drukowanej oraz 15 tytułów w wersji elektronicznej. Łączna liczba zgromadzonych tytułów czasopism w wersji drujkowanej wynosi 452).

Wykaz czasopism prenumerowanych i otrzymywanych w darze w roku 2022.

Wykaz e-czasopism prenumerowanych w roku 2022.

Wykaz e-czasopism bez autoryzacji
Księgozbiór z zakresu nauczania języków obcych w Czytelni Czasopism (dokument w formacie Word)

Księgozbiór z zakresu nauczania języków obcych w Czytelni Czasopism (dokument w formacie PDF)