Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Prenumerata

Aby sprawdzić zasób czasopism w Bibliotece, należy w katalogu Integro wpisać tytuł czasopisma, wyszukać i otworzyć jego opis bibliograficzny.

 

Wykaz czasopism prenumerowanych i otrzymywanych w darze w roku 2022 (dokument w formacie Word)

Wykaz czasopism prenumerowanych i otrzymywanych w darze w roku 2022 (dokument w formacie PDF)