ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI W OKRESIE WAKACYJNYM

PRENUMERATA

Aby sprawdzić zasób czasopism w bibliotece, należy w katalogu   wybrać wydawnictwa ciągłe, wpisać tytuł, wyszukać i otworzyć jego opis bibliograficzny.

Czasopisma prenumerowane w roku 2019

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

ABI Expert

2.

Acta Balneologica

3.

Anestezjologia i Ratownictwo

4.

Archiwista Polski

5.

Atest - Ochrona Pracy

6.

Biuletyn VAT

7.

Bliżej Przedszkola

8.

Business English Magazine

9.

Broń i Amunicja. Magazyn Strzelecki

10.

Charaktery

11.

Coaching

12.

Computerworld (wersja polska)

13.

Czasopismo Psychologiczne

14.

Diabetologia Praktyczna

15.

Dyrektor Szkoły

16.

Edukacja Elementarna  w Teorii Praktyce

17.

Edukacja Wczesnoszkolna tyt. poprzedni: Nauczanie Początkowe

18.

Elektronika Praktyczna

19.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

20.

Finanse Publiczne

21.

Fizjoterapia Polska

22.

Forum Akademickie

23.

Food Forum

24.

Forum Logopedy

25.

Gazeta Podatkowa

26.

Gazeta Wrocławska

27.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

28.

Gospodarka Narodowa

29.

Harvard Business Review Polska

30.

Kultura i Społeczeństwo

31.

Kwartalnik Pedagogiczny

32.

Logistyka

33.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

34.

Marketing i Rynek

35.

Medycyna Praktyczna

36.

Monitor Prawa Pracy

37.

Na Ratunek

38.

Nauczyciel i Szkoła

39.

Newsweek

40.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

41.

Ochrona Danych Osobowych

42.

Organizacja i Kierowanie

43.

Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej

44.

Panorama Legnicka

45.

Państwo i Prawo

46.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

47.

Personel i Zarządzanie

48.

Personel Plus

49.

Pielęgniarstwo XXI wieku

50.

Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych

51.

Polityka Społeczna

52.

Poradnik Gazety Prawnej

53.

Postępy Żywienia Klinicznego

54.

Praca Socjalna

55.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

56.

Praktyczna Fizjoterapia $ Rehabilitacja

57.

Prawo i Medycyna

58.

Problemy, Jakości

59.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

60.

Promotor BHP

61.

Problemy Wczesnej Edukacji

62.

Przegląd Biblioteczny

63.

Przegląd Organizacji

64.

Przegląd Psychologiczny

65.

Przegląd Socjologiczny

66.

Psychologia w Praktyce

67.

Rachunkowość

68.

Raport Wojsko, Technika, Obronność

69.

Rehabilitacja w Praktyce

70.

Remedium

71.

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

72.

Samorząd Terytorialny

73.

Sens

74.

Serwis Prawno - Pracowniczy

75.

Sprawy Międzynarodowe

76.

Stosunki Międzynarodowe

77.

Strzał

78.

Szkoła Specjalna

79.

Świetlica w Szkole

80.

Wspólne Tematy

81.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

82.

Wychowanie, Na Co Dzień

83.

Wychowanie w Przedszkolu

84.

Życie Szkoły

85.

Żywienie Człowieka i Metabolizm