Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Warsztaty on-line

Warsztaty on-line pn.: Infobrokering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w zbiorach elektronicznych
Pracownicy Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej, wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i pracowników Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, organizują grupowe (w tym grupy seminaryjne) oraz indywidualne warsztaty on-line pn.: Infobrokering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w zbiorach elektronicznych.
Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia szybko i efektywnie odnajdziesz
w Internecie (a w szczególności w udostępnianych przez bibliotekę e-zbiorach) ciekawe i przydatne informacje opracowane przez specjalistów i ekspertów. Ponadto bez trudu sporządzisz bibliografię pracy licencjackiej lub magisterskiej.
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane ze strategiami wyszukiwania danych
w:
• pełnotekstowych bazach danych Wirtualnej Biblioteki Nauki (np. EBSCO, PROQUEST, SCOPUS),
• Systemie Informacji Prawnej LEX,
• największych internetowych czytelniach online (IBUK Libra oraz Ebookpoint BIBLIO - Multimedialnej Bibliotece Cyfrowej),
• Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica,
• w katalogu bibliotecznym Integro.

Warsztaty odbywają się w formie on-line (poprzez Google Meet w ramach Google Classroom), osoby chętne prosimy o kontakt drogą elektroniczną e-mail: biblioteka@collegiumwitelona.pl lub telefonicznie 76 72 321 27.
Istnieje możliwość dostosowania szkolenia do indywidualnych lub grupowych (np. seminaryjnych) potrzeb na podstawie zgłoszeń przekazanych drogą mailową lub telefonicznie.