Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Academica


Biblioteka zaprasza do skorzystania z  Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) - Academica.


ACADEMICA
pozwala na dostęp do pełnotekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy: artykułów, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism. Zasób ten jest codziennie powiększany o kolejne pozycje.

Academica oferuje możliwość korzystania z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone Bibliotece Narodowej, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego. System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określony dzień oraz godzinę i korzystać z nich na przeznaczonym do tego celu terminalu. Publikacje nie chronione prawem autorskim są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Dostęp do publikacji chronionych jest możliwy za pośrednictwem terminali Biblioteki.

Terminale są dostępne

Czytelnia Naukowa nr 1 - sala nr 4 Budynek C
Czytelnia Naukowa nr 2 - sala nr 17 Budynek C
Czytelnia Naukowa nr 3 - sala nr 366 Budynek A
Czytelnia Czasopism - sala nr 4 Budynek C
Wypożyczalnia - sala nr 011 Budynek C

System Academica oferuje

• pełnotekstowe przeszukiwanie w ponad 3 milionach współczesnych publikacji naukowych: artykułów, monografii, podręczników i skryptów,
• inteligentny system ograniczania wyników wyszukiwania i ich wizualizacji,
• nieograniczony dostęp do publikacji niechronionych prawem autorskim lub udostępnianych
w modelu Open Access,
• możliwość rezerwacji publikacji chronionej prawem autorskim w bibliotece należącej
do systemu Academica,
• możliwość tworzenia notatek, importu danych bibliograficznych, zapamiętywania kwerend.

Warunki korzystania

• wypełnij oświadczenie


Oświadczenie Użytkownika CWPN Academica
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego - dla Czytelników niepełnoletnich

• pobierz kod PIN od dyżurującego bibliotekarza i aktywuj swoje konto
• użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem


Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA

Instrukcja korzystania z CWPN Academica

Pytania związane z bazą Academica prosimy kierować na adres e-mail:

biblioteka@collegiumwitelona.pl