Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

e-czasopisma

E-czasopisma bez autoryzacji (bez loginu i hasła).

Dostęp z dowolnego komputera w sieci IP Collegium Witelona Uczelnia Państwowa lub komputera o zewnętrznym IP (np. z domu).

E-czasopisma prenumerowane w roku 2022

Dostęp wyłącznie na terenie Biblioteki (od 15 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku)

Dane do logowania (login i hasło) u dyżurującego bibliotekarza.

 

Wykaz e-czasopism prenumerowanych w roku 2022 (dokument w formacie Word)

Wykaz e-czasopism prenumerowanych w roku 2022 (dokument w formacie WPDF)