Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Historia Biblioteki


Biblioteka Collegium Witelona Uczelnia Państwowa rozpoczęła swoją działalność organizacyjną i usługową w maju 2000 roku, mając siedzibę w legnickim Zamku Piastowskim. Od lutego 2004 roku, w czasie przerwy międzysemestralnej, Biblioteka jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna kontynuuje swoją działalność dydaktyczną i usługową w agendach mieszczących się na terenie kampusu Uczelni, w budynku przy ul. Sejmowej 5C i 5A. Do końca 2021 roku wszystkie książki znajdujące się w zbiorach Biblioteki otrzymały oryginalny i unikatowy exlibris, będący znakiem własności Biblioteki.


Biblioteka stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego, którego zadaniem jest gromadzenie oraz udostępnianie zasobów bibliotecznych i informacyjnych, w tym niezbędnych do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne oraz e-zbiory.
Dostępne w Bibliotece zbiory i e-zbiory służą przede wszystkim do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, użytkownicy mają do dyspozycji  stanowiska komputerowe, z których część jest przystosowana do obsługi czytelników z niepełnosprawnościam.