ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYKAZEM NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZAKUPIONYCH DO BIBLIOTEKI

INFORMACJE PODSTAWOWE

W związku z Zarządzeniem nr 37/2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego, wprowadza się obowiązek przekazywania do Biblioteki publikacji i monografii, których autorami są nauczyciele akademiccy Uczelni, celem ich zarejestrowania w Bazie Dorobku Naukowego PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Autor powinien przedłożyć wykaz artykułów i monografii naukowych opublikowanych w danym roku w terminie do 30 stycznia następnego roku.

Ponadto zobowiązuje się autorów publikacji i monografii do zgłaszania informacji o swoich publikacjach i monografiach wraz z odpowiednimi dokumentami (Dokumenty do pobrania), które należy dostarczyć do pracownika Biblioteki prowadzącego sprawy bibliografii naukowej (Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej - p. 366, bud. A) w formie wydruku komputerowego z własnoręcznym podpisem oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl