Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Przewodnik

Z usług Wypożyczalni mogą korzystać:

 • studenci Uczelni;
 • nauczyciele akademiccy Uczelni;
 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Uczelni;
 • emeryci, renciści - bylipracownicy Uczelni;
 • słuchacze studiów podyplomowych Uczelni;
 • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni;
 • uczeniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy;
 • uczniowie Technikum Akademickiego w Legnicy;
 • osoby, które uzyskały prawo do korzystania z usług Biblioteki na mocy zawartych przez Uczelnię porozumień/umów;
 • uczestnicy kursów, szkoleń oraz innych zajęć prowadzonych przez Uczelnię;
 • osoby spoza Uczelni - za kaucją.

Przed dokonaniem zapisu do Biblioteki każdy czytelnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza Rejestracja czytelnika" w katalogu bibliotecznym - multiwyszukiwarka Integro,
a następnie do potwierdzenia przed upływem 14 dni od chwili rejestracji swoich danych i podpisania Deklaracji Czytelnika w Wypożyczalni lub w Czytelni Naukowej Nr 3.

Dokumenty, które należy okazać podczas zapisu:

 • aktualna legitymacja studencka - dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni,
 • aktualny dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający zatrudnienie na Uczelni lub legitymacja nauczyciela akademickiego - dla nauczycieli akademickich,
 • aktualny dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający zatrudnienie na Uczelni - dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • aktualny dokument ze zdjęciem - dla emerytów i rencistów i byłych pracowników Uczelni,
 • aktualny dokument ze zdjęciem i zaświadczenie - dla słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni,
 • aktualny dokument ze zdjęciem i zaświadczenie - dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni,
 • aktualna legitymacja szkolna - dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy,
 • aktualna legitymacja szkolna - dla uczniów Technikum Akademickiego w Legnicy,
 • aktualny dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający prawo do korzystania z usług Biblioteki - dla osób, które nabyły prawo do korzystania z usług Biblioteki na mocy zawartych przez Uczelnię porozumień/umów,
 • aktualny dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający uczestnictwo - dla uczestników kursów, szkoleń oraz innych zajęć prowadzonych przez Uczelnię,
 • aktualny dokument ze zdjęciem - dla osób spoza Uczelni.

Karta biblioteczna

W przypadku studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni kartę biblioteczną stanowi aktualna elektroniczna legitymacja studencka.

Pozostali czytelnicy otrzymują kartę wykonaną przez bibliotekę.

Zamówienia

Książki można zamawiać po zalogowaniu się w katalogu bibliotecznym - multiwyszukiwarce Integro. Konieczne jest wypisanie i podanie dyżurującemu bibliotekarzowi numerów inwentarzowych wypożyczanych książek. Zamawiać poprzez katalog elektroniczny można wyłącznie książki znajdujące się w Wypożyczalni (posiadające sygnaturę Wyp.). Zamówienie wygasa po upływie 3 dni roboczych.

Rezerwacje
Jeżeli wypożyczone są wszystkie egzemplarze danego tytułu, możliwa jest rezerwacja
w katalogu bibliotecznym - multiwyszukiwarka Integro. Informację o dostępności książki czytelnik otrzymuje mailowo.  Prosimy o codzienne sprawdzanie kont bibliotecznych w przypadku rezerwacji książek w katalogu bibliotecznym Integro, gdyż książka może zostać zwrócona wcześniej niż wskazuje na to termin zwrotu. Zarezerwowana książka czeka na czytelnika przez 3 dni robocze.

Logowanie
Dane potrzebne do logowania:
Login - jest to numer nadany przez system biblioteczny podczas rejestracji. Jako loginu można używać także numeru PESEL. Czytelnicy posiadający elektroniczną legitymację studencką mogą się zalogować również za pomocą numeru znajdującego się pod kodem kreskowym na legitymacji.
Hasło - czytelnik ustala hasło podczas rejestracji. Możliwe jest wygenerowanie nowego hasła poprzez skorzystanie z opcji „przypomnij hasło". W odzyskaniu hasła pomoże również bibliotekarz dyżurujący w Wypożyczalni lub w Czytelni.

Wypożyczenia
Ile książek i na jaki okres mogę wypożyczyć:

 • studenci Uczelni mogą wypożyczyć do 8 książek na okres nie dłuższy niż 2 miesiące;
 • studenci Uczelni z NP mogą wypożyczyć do 10 książek na okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
 • studenci Uczelni studiujący na dwóch kierunkach mogą wypożyczyć do 10 książek na okres nie dłuższy niż 2 miesiące;
 • studenci Uczelni z NP mogą wypożyczyć do 12 książek na okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
 • słuchacze studiów podyplomowych Uczelni mogą wypożyczyć do 4 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • słuchacze studiów podyplomowych z NP mogą wypożyczyć do 6 książek na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 • nauczyciele akademiccy Uczelni mogą wypożyczyć do 25 książek na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy;
 • nauczyciele akademiccy Uczelni z NP mogą wypożyczyć do 30 książek na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy;
 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Uczelni mogą wypożyczyć do 8 książek na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy;
 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Uczelni z NP mogą wypożyczyć do 10 książek na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 • emeryci i renciści - byli pracownicy Uczelni mogą wypożyczyć do 2 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni mogą wypożyczyć do 2 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy i uczniowie Technikum Akademickiego w Legnicy, mogą wypożyczyć do 2 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • uczestnicy kursów, szkoleń oraz innych zajęć prowadzonych przez Uczelnię, mogą wypożyczyć do 3 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • osoby spoza Uczelni mogą wypożyczyć do 3 książek na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, po wpłaceniu kaucji za każdy egzemplarz.

Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów do 15 lipca każdego roku kalendarzowego.

Czytelnicy wypożyczający książki za kaucją zobowiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych do 15 lipca i 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

Czytelnik może wypożyczyć jeden egzemplarz danego tytułu.

Prolongaty
Czytelnik może dokonać samodzielnej jednej prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych książek
w katalogu bibliotecznym - multiwyszukiwarka Integro pod warunkiem, że nie zostały one zamówione przez innego czytelnika. Maksymalny okres prolongaty wynosi 14 dni. 
Prolongaty należy dokonać najpóźniej jeden dzień przed terminem zwrotu.


Opłaty za przetrzymanie książek
W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się opłatę
w wysokości określonej w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki.

Opłaty można dokonać bezpośrednio w Wypożyczalni lub przelewem na konto.
Nazwa odbiorcy:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Santander Bank Polska
Nr konta:

77 1090 2066 0000 0001 1802 0347
W tytule wpłaty należy wpisać:

Opłata za przetrzymanie książek, imię i nazwisko czytelnika oraz nr karty bibliotecznej. 
Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty. 
Konieczne jest okazanie bankowego potwierdzenia wpłaty w Wypożyczalni.