Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Szkolenie biblioteczne

Instrukcja szkolenia bibliotecznego:

Student loguje się na swoje konto Gmail (z rozszerzeniem @studenci.collegiumwitelona.pl) w przestrzeni Google Workspace, wprowadza odpowiedni dla kierunku oraz trybu studiów kod pozwalający dołączyć do zajęć w Google Classroom.

Podstawą zaliczenia jest:
1. Zapoznanie się z treścią prezentacji multimedialnych, Regulaminem udostępniania  zbiorów Biblioteki Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, informacjami zamieszczonymi na stronie Biblioteki.

2. Rozwiązanie testu i uzyskanie z testu wyniku 5/10 (minimum pięć prawidłowych odpowiedzi).
Do testu można przystąpić w wybranym przez siebie terminie i można rozwiązać go pięciokrotnie.
W przypadku problemu z dostępem do testu, prosimy używać przeglądarki Chrome.

3. W Katalogu Bibliotecznym INTEGRO założenie konta bibliotecznego, potwierdzenie danych i podpisanie deklaracji w Wypożyczalni (budynek C, sala 011) lub Czytelni Naukowej Nr 3 (budynek A, IV piętro) w ciągu 14 dni od daty rejestracji.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Biblioteką drogą elektroniczną pod adresem:

biblioteka@collegiumwitelona.pl