Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Biblioteka bez barier

Biblioteka jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi czytelników z dysfunkcją wzroku lub ruchu.
Bibliotekarze udzielają niezbędnej pomocy przy wyszukiwaniu informacji, korzystaniu z usług wypożyczalni i czytelni oraz pracy na stanowiskach komputerowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie agendy Biblioteki oznakowane są identyfikatorami w języku Braille'a.
Do pomieszczeń Biblioteki można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren Biblioteki z psem asystującym jest wyposażenie go w uprząż oraz posiadanie przez czytelnika z NP certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Biblioteki z psem asystującym nie zwalnia czytelnika z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory oraz obsługuje czytelników z niepełnosprawnościami:

1) w Wypożyczalni - w budynku C na kondygnacji - piwnica, sala 011;
2) na miejscu w Czytelni Naukowej Nr 1 (sala 4) i Nr 2 (sala 17, 18), Czytelni Czasopism (sala 4) - w budynku C na kondygnacji parter;
3) na miejscu w Czytelni Naukowej Nr 3 oraz w Ośrodkui Informacji i Dokumentacji Naukowej (sala 366) - w budynku A na ostatniej kondygnacji - poddasze.

Zwrot książek

Zwrotu książek Czytelnik z niepełnosprawnościami może dokonać:
1) osobiście w Wypożyczalni lub
2) poprzez wrzutnie, które umożliwiają zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych bez wchodzenia do Wypożyczalni i poza godzinami jej otwarcia; jedna znajduje się w budynku C, przy szatni obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia do budynku C).

Sprzęt specjalistyczny wspomagający pracę użytkowników z niepełnosprawnościami

W Bibliotece przygotowane są stanowiska wyposażone w sprzęt specjalityczny dla czytelników z dysfunkcją wzroku lub ruchu, składające się z:

 • komputera (x 6);
 • oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego Magic Plus (x 2);
 • klawiatury dla osób słabowidzących MAGic Keyboard (x 3);
 • klawiatury Maltron 3D (x 2);
 • klawiatury ze specjalną ramką - nasadką metalową z otworami (x 1);
 • klawiatury Zoom Text (x1);
 • klawiatury standardowej z przezroczystymi znakami w alfabecie Braille'a (x 2);
 • myszki specjalistycznej Big Track (x 5);
 • drukarki brajlowskiej Mountbatten Brailler MB Writer Plus drukującej tekst w alfabecie Braille'a (x 2);
 • klawiatury brajlowskiej z wyświetlaczem brajlowskim dla niewidomych Braille Pen 12 (x 3);
 • powiększalnika stacjonarnego Topaz XL (x 2);
 • przenośnej lupy elektronicznej Quqicklook Touch (x 2);
 • skanera CZUR M3000 (x 1);
 • słuchawki Sennheiser z mikrofonem + stojaki (x 10);
 • przenośnej kamery internetowej Alio - szeroki kąt widzenia kamery (x 2);
 • przenośnej kamery internetowej Logitech Pro HD  - szeroki kąt widzenia kamery (x 3).
Udogodnienia architektoniczne - budynek A

1. Dojazd do budynku A, w którym funkcjonuje Czytelnia Naukowa Nr 3 oraz Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej, ma odpowiednio obniżone krawężniki w miejscach przejść.
2. Przed budynkiem zostały wydzielone i właściwie oznakowane miejsca parkingowe dla czytelników z niepełnosprawnościami.
3. Wejście główne do budynku jest dostępne z poziomu chodnika oraz posiada odpowiednią szerokość, przystosowaną do czytelników ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się.
4. Dojazd do Czytelni Naukowej Nr 3 oraz Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej jest możliwy windą do III piętra, a następnie na poddasze platformą schodową przystosowaną do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową, np. na wózku. Wymagana jest pomoc bibliotekarza. Kontakt za pośrednictwem domofonu, który zamontowany jest na ścianie obok platformy schodowej; należy wybrać nr: 127.
5. W budynku znajduje się schodowe krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
6. Na terenie budynku znajdują się następujące udogodnienia architektoniczne:
1) windy wewnętrzne do przemieszczania się między kondygnacjami; strefa wind posiada odróżniający się kolor obramowania drzwi (żółty), co ułatwia ich lokalizację;
2) na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb czytelników z niepełnosprawnościami,
4) zamontowane poręcze po obu stronach schodów;
5) pomieszczenia na terenie budynku oznaczone są identyfikatorami/tabliczkami w alfabecie Braille'a,
6) drzwi wejściowe do pomieszczeń posiadają odpowiednią szerokość, przystosowaną do czytelników ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się;
7) wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów;
8) korytarze i pomieszczenia są przestronne i dobrze oświetlone, zapewniają możliwość swobodnego przemieszczania się czytelników ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się.


Udogodnienia architektoniczne - budynek C

1. Dojazd do budynku C, w którym funkcjonuje Czytelnia Naukowa Nr 1 i Nr 2, Czytelnia Czasopism oraz Wypożyczalnia, ma odpowiednio obniżone krawężniki w miejscach przejść.
2. Wejście główne do budynku jest dostępne z poziomu chodnika oraz posiada odpowiednią szerokość, przystosowaną do czytelników ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się.
3. Wejścia boczne do budynku wyposażone są w podjazd dla czytelników ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się.
4. Przed budynkiem zostały wydzielone i właściwie oznakowane miejsca parkingowe dla czytelników z niepełnosprawnościami.
5. W budynku znajduje się schodowe krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
6. Na terenie budynku znajdują się następujące udogodnienia architektoniczne:
1) windy wewnętrzne do przemieszczania się między kondygnacjami; strefa wind posiada odróżniający się kolor obramowania drzwi (żółty), co ułatwia ich lokalizację;
2) na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb czytelników z niepełnosprawnościami,
4) zamontowane poręcze po obu stronach schodów;
5) pomieszczenia na terenie budynku oznaczone są identyfikatorami/tabliczkami w alfabecie Braille'a;
6) drzwi wejściowe do pomieszczeń posiadają odpowiednią szerokość, przystosowaną do czytelników ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się;
7) wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów;
8) korytarze i pomieszczenia są przestronne i dobrze oświetlone, zapewniają możliwość swobodnego przemieszczania się czytelników ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się.

Stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami (dokument w formacie Word)

Stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami (dokument w formacie PDF)