Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

BIBLIOTEKA BEZ BARIER

Biblioteka jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi czytelników z dysfunkcją wzroku lub ruchu.
Bibliotekarze udzielają niezbędnej pomocy przy wyszukiwaniu informacji, korzystaniu z usług wypożyczalni i czytelni oraz pracy na stanowiskach komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wszystkie agendy Biblioteki oznakowane są identyfikatorami w języku Braille'a.

Urządzenia wspomagające pracę osób niepełnosprawnych

W Bibliotece przygotowane są stanowiska komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku lub ruchu, składające się z:

 • komputera (x 6),
 • oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego Magic Plus (x 2),
 • klawiatury dla osób słabowidzących MAGic Keyboard (x 3),
 • klawiatury Maltron 3D (x 2),
 • klawiatury ze specjalną ramką - nasadką metalową z otworami (x 1),
 • klawiatury Zoom Text (x1),
 • klawiatura standardowa z przezroczystymi znakami w alfabecie Braille'a (x 2),
 • myszki specjalistycznej Big Track (x 5),
 • drukarki brajlowskiej Mountbatten Brailler MB Writer Plus drukującej tekst w alfabecie Braille'a (x 2),
 • klawiatury brajlowskiej z wyświetlaczem brajlowskim dla niewidomych Braille Pen 12 (x 3),
 • powiększalnika stacjonarnego Topaz XL (x 2),
 • przenośnej lupy elektronicznej Quqicklook Touch (x 2).

Udogodnienia architektoniczne:

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingach przed budynkiem Biblioteki,
 • budynki posiadają podjazdy,
 • do Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej (OIiDN) (budynek A, sala 366) można dostać się platformą do transportu osób z dysfunkcją ruchu,
 • w budynkach znajdują się windy,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych ulokowane są obok Czytelni Naukowych oraz w OIiDN.

Stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją ruchu lub wzroku.