Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Godziny otwarcia Biblioteki

Informacja dotycząca możliwości skorzystania ze zbiorów Biblioteki w dni wolne.
Istnieje możliwość skorzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelniach Naukowych oraz Czytelni Czasopism w dni, kiedy są one nieczynne (od poniedziałku do soboty).
Czytelnicy chcący skorzystać ze zbiorów zgłaszają dyspozycję do dyżurującego w Czytelni bibliotekarza z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zbiory można zamówić również drogą elektroniczną: biblioteka@collegiumwitelona.pl
lub
telefonicznie: 76 723 23 73, 76 723 23 74, 76 723 23 69, 76 723 21 27.