ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYKAZEM NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZAKUPIONYCH DO BIBLIOTEKI

RODO

Polityka ochrony danych osobowych
w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona
w Legnicy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - IOD@pwsz.legnica.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w:
• celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych,
• celach statystycznych, w ramach obowiązków raportowych lub sprawozdawczych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• firmy windykacyjne,
• firmy wspierające obsługę informatyczną,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi korzystania z zasobów bibliotecznych.