ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI W OKRESIE WAKACYJNYM

STRUKTURA I KADRA

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr inż. Agnieszka Koza
starszy bibliotekarz
tel. 76 723-23-71
e-mail: kozaa@pwsz.legnica.edu.pl

DZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW
Pracownicy:
mgr Jarosław Salastowicz
starszy bibliotekarz
tel. 76 723-23-75
e-mail: salastowiczj@pwsz.legnica.edu.pl

mgr Magdalena Rudnicka
bibliotekarz
tel. 76 723-23-75
e-mail: rudnickam@pwsz.legnica.edu.pl

CZYTELNIA CZASOPISM I PRASY
Pracownik:
mgr Beata Huszczo
bibliotekarz
tel. 76 723-23-73
e-mail: huszczob@pwsz.legnica.edu.pl

CZYTELNIA NAUKOWA NR 1 I NR 2
Pracownicy:
inż. Ewelina Bartnikowska
młodszy bibliotekarz
tel. 76 723-23-74
dr Beata Skwarek
młodszy bibliotekarz
tel. 76 723-23-74
e-mail: beata.skwarek@pwsz-legnica.eu

CZYTELNIA NAUKOWA NR 3 
Pracownik: 
mgr Tomasz Kapral
bibliotekarz
tel. 76 723-21-27
e-mail: kapralt@pwsz.legnica.edu.pl

OŚRODEK INFORMACJI I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ
Pracownik:
mgr Tomasz Kapral
bibliotekarz
tel. 76 723-21-27
e-mail: kapralt@pwsz.legnica.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA
Pracownik: 
mgr Aneta Kulisz
bibliotekarz
tel. 76 723-23-76
e-mail: kulisza@pwsz.legnica.edu.pl