Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Struktura i kadra

Dyrektor Biblioteki
mgr inż. Agnieszka Koza
starszy bibliotekarz
tel. 76 723 23 71
e-mail: agnieszka.koza@collegiumwitelona.pl

Sekcja Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów
mgr Jarosław Salastowicz
starszy bibliotekarz
tel. 76 723 23 75
e-mail: jaroslaw.salastowicz@collegiumwitelona.pl

Czytelnia Czasopism
mgr Beata Huszczo
bibliotekarz
tel. 76 723 23 73
e-mail: beata.huszczo@collegiumwitelona.pl

Czytelnia Naukowa Nr 1
mgr Beata Huszczo
bibliotekarz
tel. 76 723 23 74
Czytelnia Naukowa Nr 2
mgr Dorota Świętojańska-Orzechowska
młodszy bibliotekarz
tel. 76 723 23 69
e-mail: dorota.swietojanska@collegiumwitelona.pl

Czytelnia Naukowa Nr 3
mgr Tomasz Kapral
bibliotekarz
tel. 76 723 21 27
e-mail: tomasz.kapral@collegiumwitelona.pl

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej
mgr Tomasz Kapral
bibliotekarz
tel. 76 723 21 27
e-mail: tomasz.kapral@collegiumwitelona.pl

Wypożyczalnia
mgr Aneta Kiljanek
bibliotekarz
tel. 76 723 23 76
e-mail: aneta.kiljanek@collegiumwitelona.pl