Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Zbiory w Czytelni Naukowej Nr 1

Czytelnia Naukowa Nr 1 (budynek C, sala nr 4) ma charakter otwarty.
Zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni).
Czytelnia dysponuje 18 miejscami dla czytelników, w tym: 4 stanowiskami komputerowymi, jedno stanowisko komputerowe z dostępem do zasobów bazy Academica oraz 2 stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami (jedno stanowisko komputerowe ze sprzętem specjalistycznym i jedno stanowisko z powiększalnikiem Topaz). 
Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu.
Istnieje możliwość skorzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni poza godzinami jej otwarcia (środa, sobota oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:00) w Wypożyczalni. 
Czytelnicy chcący skorzystać ze zbiorów zgłaszają dyspozycję do dyżurującego w Czytelni bibliotekarza z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zbiory można zamówić:

- elektronicznie: biblioteka@collegiumwitelona.pl lub
- telefonicznie: 76 723 23 73, 76 723 23 74.

Książki oznaczone w katalogu bibliotecznym Integro sygnaturą CzytM należy zamawiać u dyżurującego w Czytelni bibliotekarza.

Księgozbiór w Czytelni Naukowej Nr 1 (dokument w formacie Word) 
Księgozbiór w Czytelni Naukowej Nr 1 (dokument w formacie PDF)