Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Zbiory w Czytelni Naukowej Nr 2

Czytelnia Naukowa Nr 2 (budynek C, sala 17 i 18) ma charakter otwarty.
Zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni).
Czytelnia dysponuje 39 miejscami dla czytelników, w tym: 8 stanowisk komputerowych, jedno stanowisko komputerowe z dostępem do zasobów bazy Academica oraz dwa stanowiska komputerowe ze sprzętem specjalistycznym dla osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie stanowiska komputerowe mają dostęp do Internetu.
Istnieje możliwość skorzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni poza godzinami jej otwarcia (środa, sobota oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:00) w Wypożyczalni. Czytelnicy chcący skorzystać ze zbiorów zgłaszają dyspozycję do dyżurującego w Czytelni bibliotekarza z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zbiory można zamówić:
- elektronicznie: biblioteka@collegiumwitelona.pl lub
- telefonicznie: 76 723 23 69.

Książki oznaczone w katalogu bibliotecznym Integro sygnaturą CzytM należy zamawiać u dyżurującego w Czytelni bibliotekarza.

Księgozbiór w Czytelni Naukowej Nr 2 (dokument w formacie Worrd)
Księgozbiór w Czytelni Naukowej Nr 2 (dokument w formacie PDF)