Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Zbiory w Czytelni Naukowej Nr 3

Czytelnia Naukowa Nr 3 (budynek A, sala 366) ma charakter otwarty.
Zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni).
Czytelnia dysponuje 85 miejscami dla czytelników, w tym: 23 stanowiskami komputerowymi, jedno stanowisko komputerowe z dostępem do zasobów bazy Academica oraz 3 stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami (2 stanowiska komputerowe ze sprzętem specjalistycznym i jedno stanowisko z powiększalnikiem Topaz).
Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu.
Istnieje możliwość skorzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni poza jej godzinami otwarcia (środa, sobota oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:00) w Wypożyczalni. Czytelnicy chcący skorzystać ze zbiorów zgłaszają dyspozycję do dyżurującego w Czytelni bibliotekarza z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zbiory można zamówić:

- elektronicznie: biblioteka@collegiumwitelona.pl lub
- telefonicznie: 76 723 21 27.

 

Księgozbiór w Czytelni Naukowej Nr 3 (dokument w formacie Word)
Księgozbiór w Czytelni Naukowej Nr 3 (dokument w formacie PDF)