Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Wirtualna Biblioteka Nauki

W ramach Biblioteka posiada dostęp do pełnotekstowych baz artykułów z czasopism zagranicznych i książek.

Biblioteka udostepnia m.in. zasoby:

EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct. Bazy te
są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne,
biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki
medyczne, biomedyczne i wiele innych.


Szczegóły korzystania z bazy

Logowanie do serwisu poza kampusem

oraz

Scopus jest największą na świecie bibliograficzną bazą abstraktów i cytowań recenzowanej literatury naukowej, wyposażoną w narzędzia bibliometryczne do śledzenia, analizowania i wizualizacji badań naukowych. Tematyka indeksowanych czasopism obejmuje nauki przyrodnicze i techniczne, medyczne, nauki społeczne, humanistyczne i sztukę. Scopus oferuje także szeroki wybór informacji z wysokiej jakości stron www oraz informacje patentowe.

S
zczegóły korzystania z bazy cytowań