Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Informacje o e-zbiorach

Zasoby elektroniczne Biblioteki:

- elektroniczne licencjonowane pełnotekstowe bazy mające charakter interdyscyplinarny   umożliwiające kadrze naukowej oraz studentom dostęp do pełnotekstowych czasopism,

 


- pakiet naukowy oferujący dostęp do pełnotekstowych baz danych, obejmujących        nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki  ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych,

 

- największa internetowa czytelnia umożliwiająca korzystanie z elektronicznych            publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw z zakresu                humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych,          prawnych, medycyny i informatyki.

 - specjalistyczna internetowa biblioteka e-booków, skierowana do szerokiego grona       czytelników, dla których wiedza i rozwój osobisty przełożone na kompetencje naukowe i zawodowe są kluczowe w postrzeganiu swojej przyszłości,

 

 

 

- baza zawierająca aktualne i archiwalne polskie akty prawne, aktualizowana na bieżąco,

- w ramach udziału w  (Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej) Biblioteka                      posiada kolekcję zdigitalizowanych publikacji uczelnianych.