Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

PROQUEST

Jest jedną z największych na świecie interdyscyplinarnych, pełnotekstowych internetowych baz. Gromadzi zbiory publikacji elektronicznych oraz zapewnia dostęp do różnego rodzaju dokumentów. Umożliwia użytkownikowi przeglądanie na przykład: artykułów z czasopism, opisów książek oraz zapewnia dostęp do szczegółowych abstraktów.
Dostęp spoza Uczelni realizowany jest po zalogowaniu wyłącznie dla uprawnionych użytkowników posiadających aktywne konto biblioteczne, zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów § 1 ust. 3 pkt 14 lit. a-j .
Do autoryzacji prosimy używać loginu oraz hasła otrzymanego w:
1) Wypożyczalni (budynek C, sala 011),
2) Czytelni Naukowej Nr 1/Czytelnia Czasopism (budynek C, sala 4),
3) Czytelni Naukowej Nr 2 (budynek C, sala 17),
4) Czytelni Naukowa Nr 3/Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej (budynek A, sala 366).