Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

DBC - Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Od początku istnienia Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, jednym z jej głównych celów jest zapewnienie powszechnego i nieograniczonego dostępu do zbiorów naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i regionalnych. Dlatego też materiały są w niej dostępne zgodnie z ideą open access - 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, bez konieczności rejestracji czy opłat.
Od 2010 roku Biblioteka należy do konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, w ramach której posiada kolekcję zdigitalizowanych publikacji wydawanych przez Collegium Witelona Uczalnia Państwowa.