Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Regulamin udostępniania

Załączniki do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki:

Załącznik nr 1
Oświadczenie o potrzebie wsparcia czytelnika/użytkownika ze szczególnymi
potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami

(dokument w formacie WORD) (dokument w formacie PDF)

Załącznik nr 4
Upoważnienie

(dokument w formacie WORD) (dokument w formacie PDF)

Załącznik nr 6
Wniosek kierownika Akademickiego Centrum Kompetencji

(dokument w formacie WORD) (dokument w formacie PDF)

Załącznik nr 7
Wypożyczalnia międzybiblioteczna - formularz zamówienia

(dokument w formacie WORD) (dokument w formacie PDF)