Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać:
• studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
• nauczyciele akademiccy,
• pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki czytelnik składa w wypożyczalni, wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiedni formularz zamówienia i podpisując oświadczenie o pokryciu kosztów sprowadzenia materiałów bibliotecznych.
Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne, których nie posiadają biblioteki legnickie.
Sprowadzone dzieła udostępnia się tylko na miejscu, w Czytelni.
Szczegółowe zasady wypożyczalni międzybibliotecznej znajdują się w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Collegium Witelona Uczelnia Państowa.

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich