Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Baza dorobku naukowego

Od 2020 roku dorobek naukowy pracowników Collegium Witelona Uczelnia Państwowa rejestroqwany jest w  bazie Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Witelona Uczelnia Państwowa