Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej (budynek A, sala 366) zajmuje się m. in. opracowaniem materiałów źródłowych, ich przetwarzaniem, gromadzeniem, poszukiwaniem i rozpowszechnianiem.

Główne kierunki działalności to:

1. Opracowywanie i udostępnianie własnej bibliograficznej bazy danych (rejestrującej publikacje pracowników Collegium Witelona Uczelnia Państwowa).
2. Możliwość dostępu do światowego piśmiennictwa poprzez korzystania z licencjonowanych pełnoteksowych baz danych.
3. Pomoc użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwanie literatury na konkretny temat.
4. Udzielanie doraźnych informacji bibliograficznych.
5. Prowadzenie szkolenia z „Przysposobienie Biblioteczne" dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.
6. Przeprowadzanie indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie samodzielnej obsługi komputerowych baz danych.
7. Prowadzenie warsztatów grupowych "Infobrokering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w zbiorach elektronicznych".

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej zaprasza do korzystania z licencjonowanych pełnotekstowych baz danych:

oraz baz w ramach

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej znajduje się w pomieszczeniach Czytelni Naukowej Nr 3.

Prawo do korzystania z Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej mają wyłącznie pracownicy oraz studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Na stanowiskach komputerowych dostępny jest katalog biblioteczny Integro.

Czytelnicy mogą także korzystać z edytorów tekstów WORD" arkuszy kalkulacyjnych EXCEL oraz z elektronicznych źródeł informacji udostępnianych nieodpłatnie w Internecie.
Powyższe narzędzia pomocne są przy pisaniu prac kontrolnych, semestralnych i dyplomowych.