Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Kontakt Archiwum

Archiwum Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
(budynek C, sala 26)
tel. 76 723 23 77
tel. 76 723 23 79
e-mail: anna.modzelewska@collegiumwitelona.pl
e-mail: magdalena.rudnicka@collegiumwitelona.pl